Περιστατικά

 
Μεταλλοκεραμική γέφυρα επί εμφυτευμάτων
Ακίνητη προσθετική εργασία επί εμφυτευμάτων
Ορθοδοντική εργασία με χρήση μεταλλικών bracket
 
 
 
vriskodoctor.gr